Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi 2 - Tập 16

298
  • SERVER :

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi 2 - Tập 16 là bộ phim hay của Trung Quốc. Tập 16 phim Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi xoay quanh việc sau khi Ngô Tà vào làm tại kho biết được chú ba phát hiện tiếng sấm ở kho Tử Đương đã tiến hành điều tra lần nữa. Anh cùng Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh, Bạch Hạo Thiên lên đường đi tìm tung tích của chú ba, cuối cùng đến được với Thành Sấm.


Xem chi tiết phim Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi 2