Thái Cổ Thần Vương - Tập 17

196
  • SERVER :

Thái Cổ Thần Vương - Tập 17 là bộ phim hay của Trung Quốc. Tập 17 phim Thái Cổ Thần Vương kể về Tần Vấn Thiên thuở nhỏ yếu ớt từ nhỏ bị ép đến ăn nhờ ở đậu Bạch gia. Sau này Bạch gia cậy quyền thế hủy bỏ hôn ước với Diệp gia, càng muốn giết Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chạy thoát, vừa lúc gặp phải biến cố trong hoàng thất.


Xem chi tiết phim Thái Cổ Thần Vương