Thiếu Nữ Đại Nhân - Tập 31

245
  • SERVER :

Thiếu Nữ Đại Nhân - Tập 31 là bộ phim hay của Trung Quốc. Tập 31 phim Thiếu Nữ Đại Nhân kể về thời kỳ Nạp quốc Phạn Duyên vượt biên giới vào xâm lấn Tề vương Bùi Diễn Chi mười chín tuổi lãnh mệnh lúc lâm nguy hắn hăng hái chiến đấu đẫm máu xoay chuyển chiến tranh, vào giây phút cuối cùng lại trúng mai phục, toàn quân bị diệt.


Xem chi tiết phim Thiếu Nữ Đại Nhân